PRIVACY VERKLARING KLANTEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een reparatie aanvraag doen op HerstelMobiel.nl. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze gegevens is “de herstellers VOF” (HerstelMobiel.nl). HerstelMobiel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en neemt jouw privacy serieus. HerstelMobiel.nl houd zich daarom aan AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of wel de GDPR (General Data Protection Regulation).

Gebruik persoonsgegevens

HerstelMobiel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je jouw toestel via/bij ons wilt laten repareren en jouw toestel verstuurd moet worden. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende zaken:

 1. REPARATIE DOORGEVEN

Als je een reparatie doorgeeft op HerstelMobiel.nl vragen we je om jouw gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de reparatie en controle van het toestel. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Toestelgegevens
 • De reparatie die nodig is
 • Afspraakgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. BEOORDELEN VAN DE REPARATIE

Als je een beoordeling van je reparatie plaatst op HerstelMobiel.nl vragen we jou om jouw gegevens.  Jouw gegevens en beoordeling plaatsen we op HerstelMobiel.nl.

Jouw beoordeling en gegevens die je hierbij doorgeeft zijn toegankelijk voor alle website bezoekers van HerstelMobiel.nl. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar privacy@HerstelMobiel.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Beoordeling

 1. KLANTENSERVICE

Als je contact met ons opneemt of als wij contact met jou opnemen, zullen we jouw gegevens gebruiken voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van een eventuele klacht. Wij zullen contact opnemen via email, telefoon, post of sms. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Toestelgegevens
 • Reparatie die nodig is
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

 1. KLANTTEVREDENHEIDS-ONDERZOEK

Wij kunnen je gegevens gebruiken voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Onze klantenservice zal op basis van deze gegevens contact met jou opnemen. Wij zullen contact opnemen via email, telefoon, post of sms. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van HerstelMobiel.nl (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Toestelgegevens
 • Reparatie die nodig is
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

 1. MARKETING

Wij kunnen je marketing berichten sturen om jou op onze diensten en/of producten te attenderen. Wij kunnen dit via email, post en sms berichten communiceren.  De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het doorgeven van je reparatie in de zin van de GDPR. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen kan je je uitschrijven via de betreffende link in het markering bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

 1. COOKIES

Wij verwerken ook jouw gegevens die je niet direct aan ons geeft. HerstelMobiel.nl maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. Het accepteren dat wij gebruik maken van deze cookies is noodzakelijk voor het gebruik maken van onze website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internet Browser en apparaat type
 • Website Taal

Wij verwijzen naar ons Cookie Statement voor meer informatie over cookies.

 1. FRAUDE

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het doorgeven van je reparatie in de zin van de GDPR.

8.        ANALYSES EN RAPPORTAGES

Wij gebruiken jouw gegevens om analyses en rapportages te maken voor onze reparateurs en om onze dienstverlening te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van HerstelMobiel.nl (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. De rapportages en analyses zullen nooit naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

Onze website is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij willen ook niet de gegevens verzamelen van personen onder de 16 jaar. Echter is dit voor ons moeilijk te controleren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, stuur dan een mail naar privacy@HerstelMobiel.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Herstelmobiel zal je contactgegevens niet langer bewaren dan voor ons nodig is. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. HerstelMobiel.nl zal tenminste 6 maanden je gegevens bewaren vanwege de garantietermijn op vervangen onderdelen. We zullen na 2 jaar je naam, contact en adresgegevens van je reparatie aanvraag verwijderen. Wij bewaren je gegevens deze termijn voor administratieve doeleinden of omdat we je te woord willen staan bij vragen of eventuele klachten voor tijdens of na  je reparatie.

Jouw toestel gegevens zoals type, merk, model en reparatie kunnen 20 jaar bewaard worden. Wij bewaren deze gegevens voor interne analyses en rapportages.

Waar bewaren we je gegevens?

We slaan je gegevens op in verschillende databases en we hanteren hier strenge beveiligingsmaatregelen. De databases die we gebruiken slaan we op bij AWS (Amazon Web Services). AWS is volledig GDPR compliant en neemt strenge beveiligingsmaatregelen om onze, en dus jouw data goed te beveiligen. Al jouw gegevens worden opgeslagen binnen de grenzen van de Europese Unie.

Delen met reparateurs

HerstelMobiel.nl deelt je toestel gegevens met de aangesloten reparateurs. De gegevens die we van je delen zijn type, merk, model, soort reparatie om uit te voeren, naam, adres, afspraakgegevens & telefoonnummer.  Mochten er, ten opzichte van de gesloten overeenkomst, nog additionele werkzaamheden nodig zijn kan de reparateur zelf met jou contact opnemen.

Jij bent een directe klant van de reparateur en deze draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de reparateur met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met de reparateur contact opnemen.

Delen met anderen (niet reparateurs)

HerstelMobiel.nl verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. We zullen je gegevens alleen verstrekken aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, marketing analyses of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden mogelijk gedeeld met onze software leveranciers en/of advertentie kanalen zoals Google en Facebook.

We kunnen je persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om "Custom Audiences" te creëren. Op basis van deze Custom Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien.

We zorgen dat derde partijen altijd veilig en zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Hiervoor sluiten wij een vewerkersovereenkomst met de derde partij om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Hertmobiel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens bij deze derde partijen (niet reparateurs).

Hieronder de derde partijen waarmee we jouw gegevens delen:

ASW (Amazon Web Services)

Google (Gsuite)

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Een verzoek hiervoor kan je mailen naar privacy@HerstelMobiel.nl.

Vragen en klachten

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens helpen we je graag verder. Je kan ons telefonisch bereiken of mailen via privacy@HerstelMobiel.nl.

Beveiliging

Herstelmobiel neemt beveiliging van jouw gegevens erg serieus en zal er alles aan doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je twijfels hebt over de beveiliging over je persoonsgegevens neem dan direct contact op door een mail te sturen naar privacy@HerstelMobiel.nl,

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactgegevens

HerstelMobiel.nl:

Email: info@HerstelMobiel.nl

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Herstemobiel.nl Functionaris gegevensbescherming - de herstellers VOF

Attn. Hugo van der Sman

Email: privacy@HerstelMobiel.nl

KVK: 86678302

© HerstelMobiel.nl 2023