ALGEMENE

VOORWAARDEN

GROTE KLEINE LETTERS

 • Zorg ervoor dat jouw contact & adresgegevens correct zijn ingevoerd.
 • Maak een backup van de telefoon die je laat repareren. HerstelMobiel.nl & de reparateur zijn niet verantwoordelijk voor data die verloren gaat tijdens de reparatie van het toestel.
 • De overeenkomst voor de reparatie, sluit je met de reparateur. HerstelMobiel.nl vermeldt enkel de prijs van de reparatie.

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden staan een aantal begrippen. Hieronder een overzicht over de definitie daarvan.

Opdrachtgever: de website bezoeker die op HerstelMobiel.nl een afspraak maakt bij een reparateur voor de reparatie van het toestel in kwestie.

Reparateur: het bedrijf die aangesloten is bij HerstelMobiel.nl waar de afspraak gemaakt kan worden door de opdrachtgever.

REPAREREN

De reparateur waar je de afspraak hebt gemaakt, is verantwoordelijk voor de reparatie. HerstelMobiel.nl is hier niet verantwoordelijk voor. Voor eventuele schades of mankementen die voorkomen tijdens de reparatie kan je contact opnemen met de reparateur waar je reparatie hebt laten uitvoeren.

De reparateur kan niet garanderen dat je toestel na reparatie nog steeds volledig stof- en waterbestendig is.

PRIJS

De prijs die op HerstelMobiel.nl staat, is inclusief BTW. Dit is de prijs die je bij de reparateur betaald voor de reparatie is de prijs die vermeld staat op HerstelMobiel.nl mits anders overeengekomen met de reparateur. HerstelMobiel.nl is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die je met de reparateur sluit.

Als er na inspectie van de reparateur ook een ander onderdeel vervangen moet worden, overleg je de uiteindelijke prijs met de reparateur waar je je toestel laat herstellen. Met de reparateur sluit je de overeenkomst voor de reparatie.

AANSPRAKELIJKHEID

De reparateurs repareren je toestel netjes. Toch kan het zijn dat er tijdens de reparatie kleine krasjes komen op het toestel. Helaas is het soms niet mogelijk om deze te vermijden. Herstemobiel.nl is hier dan ook niet aansprakelijk voor.

VOOR DE OPDRACHTGEVER

 • De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op elk contactmoment tussen HerstelMobiel.nl en de opdrachtgever. Deze zijn ook van toepassing als er een derde partij  in de overeenkomst wordt betrokken.
 • De prijs voor de reparatie is inclusief btw.
 • De overeenkomst wordt gesloten met de reparateur.
 • De overeenkomst wordt niet gesloten met HerstelMobiel.nl
 • Alleen de algemene voorwaarden van HerstelMobiel.nl gelden in de overeenkomst, ook als de opdrachtgever zelf algemene voorwaarden heeft.
 • Als er in de overeenkomst wordt afgeweken van de algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 • Als de algemene voorwaarden niet worden nageleefd door de opdrachtgever wordt het in contact brengen met de reparateur ontbonden en zijn gemaakte kosten voor opdrachtgever.
 • Elke offerte heeft een geldigheid van 24 uur.
 • Om in contact te komen met een aangesloten reparateur is het digitaal accepteren van de algemene voorwaarden vereist.
 • Om in contact te komen met de reparateur is een registratie op de website vereist. De opdrachtgever is dan ook verplicht om deze naar waarheid in te vullen.
 • In contact komen met de reparateur komt tot stand nadat de opdrachtgever het toestel heeft aangemeld op de website en deze aanmelding is voltooid.
 • HersteMobiel.nl is niet verantwoordelijk voor betaling.
 • De opdrachtgever draagt het risico voor het verlies van op het toestel opgeslagen data. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van deze data.
 • De garantietermijn van de vervangen onderdelen wordt overeengekomen tussen de opdrachtgever en de reparateur, niet HerstelMobiel.nl.

VOOR HerstelMobiel.nl

 • HerstelMobiel.nl is niet verantwoordelijk voor het betreffende toestel dat aangemeld is op HersteMobiel.nl. De overeenkomst voor de reparatie wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de reparateur.
 • De garantietermijn van de vervangen onderdelen wordt overeengekomen tussen de opdrachtgever en de reparateur, niet HerstelMobiel.nl.

VOOR OPDRACHTGEVER & HerstelMobiel.nl

 • Op ieder contactmoment tussen de opdrachtgever en HerstelMobiel.nl  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eer een beroep te doen op een rechter, zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg op te lossen.
 • De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

© HerstelMobiel.nl 2023